اینکوترمز ۲۰۲۰

اینکوترمز ۲۰۲۰، آخرین به روز رسانی اینکوترمز است که بازرگانان ملزم به مطالعه آن هستند تا از تعهدات خریدار و فروشنده آگاه شوند. اینکوترمز ۲۰۲۰ متوجه تغییرات مثبت زیادی نسبت به اینکوترمز ۲۰۱۰ شده که قصد داریم شما را با آخرین تغییرات آن آشنا کنیم.

اینکوترمز ۲۰۲۰ چیست؟

اینکوترمز متشکل از اصطلاحات استانداردی است که در قراردادهای فروش برای راهنمایی بهتر فروشنده و خریدار استفاده می‌شود. این اصطلاحات مشخص کننده مسئولیت فروشنده و خریدار طی فرآیند حمل و نقل است؛ اینکه هزینه حمل تا بخش‌هایی از مسیر بر عهده چه کسی است و یا چه کسی مسئولیت حمل کالا تا قسمت‌های مختلف مسیر را بر عهده دارد. این قوانین توسط اتاق بازرگانی بین المللی ICC در سال‌های ۱۹۶۷، ۱۹۵۳، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ تهیه و تدوین شده است.

از ۱ ژانویه ۲۰۲۰، کلیه امور تجارت بین المللی طبق اینکوترمز ۲۰۲۰ تنظیم می‌شود.

تغییرات در اینکوترمز ۲۰۲۰

تغییرات اصلی اینکوترمز ۲۰۲۰ نسبت به اینکوترمز ۲۰۱۰ عبارت اند از:

  • در اینکوترمز ۲۰۲۰، DPU جایگزین DAT شده است. در DAT کالا در ترمینال تحویل داده می‌شد و عبارت ترمینال ابهاماتی را بوجود آورده بود که در اینکوترمز ۲۰۲۰ اصلاح شد و منظور از DPU تحویل در مکان تخلیه شده است و به ترمینال محدود نمی‌شود.
  • تغییر دیگر به بیمه شدن کالا مربوط می‌شود. در اینکوترمز ۲۰۱۰ فروشنده موظف به بیمه کالا با کلوز c (حداقل پوشش بیمه) بود، اما در تغییرات اینکوترمز ۲۰۲۰ فروشنده موظف است تا کالا را با کلوز a بیمه کند.
اینکوترمز ۲۰۲۰CPTCIPDAPDPUDDP
گروه حمل و نقلسایر روش‌های حمل و نقل
بسته بندی کالافروشندهفروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
هزینه های بارگیری کالافروشندهفروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
تحویل کالا در بندر/مکانفروشندهفروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
ترخیص کالا از گمرک مبدافروشندهفروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
هزینه های ترمینال مبدافروشندهفروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
بارگیری کالافروشندهفروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
هزینه های بارگیری کالافروشندهفروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
بیمهتوافقیفروشندهتوافقیتوافقیتوافقی
هزینه های ترمینال مقصدفروشندهفروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
تحویل کالا به مقصدخریدارخریدارفروشندهفروشندهفروشنده
تخلیه کالا در مقصدخریدارخریدارخریدارفروشندهخریدار
ترخیص کالا در گمرک مقصدخریدارخریدارخریدارخریدارفروشنده
اینکوترمز ۲۰۲۰FASFOBCFRCIF
گروه حمل و نقلحمل و نقل دریایی
بسته بندی کالافروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
هزینه های بارگیری کالافروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
تحویل کالا در بندر/مکانفروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
ترخیص کالا از گمرک مبدافروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
هزینه های ترمینال مبدافروشندهفروشندهفروشندهفروشنده
بارگیری کالاخریدارفروشندهفروشندهفروشنده
هزینه های بارگیری کالاخریدارخریدارفروشندهفروشنده
بیمهتوافقیتوافقیتوافقیفروشنده
هزینه های ترمینال مقصدخریدارخریدارخریدارخریدار
تحویل کالا به مقصدخریدارخریدارخریدارخریدار
تخلیه کالا در مقصدخریدارخریدارخریدارخریدار
ترخیص کالا در گمرک مقصدخریدارخریدارخریدارخریدار
اینکوترمز ۲۰۲۰EXWFCA
گروه حمل و نقلسایر روش‌های حمل و نقل
بسته بندی کالافروشندهفروشنده
هزینه های بارگیری کالاخریدارفروشنده
تحویل کالا در بندر/مکانخریدارفروشنده
ترخیص کالا از گمرک مبداخریدارفروشنده
هزینه های ترمینال مبداخریدارخریدار
بارگیری کالاخریدارخریدار
هزینه های بارگیری کالاخریدارخریدار
بیمهتوافقیتوافقی
هزینه های ترمینال مقصدخریدارخریدار
تحویل کالا به مقصدخریدارخریدار
تخلیه کالا در مقصدخریدارخریدار
ترخیص کالا در گمرک مقصدخریدارخریدار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *